coming cloudsမရြာတဲ့တိမ္ညိဳ
အို..စိုးမိုးလြန္းသူ
မယ့္သခင္ ျငိဳျငင္မည္စိုး
မယ့္ရင္မွာပ်ိဳးတဲ့ ခ်စ္မိုးေတြေလ
ရြာမလို မျပိဳတဲ့ တိမ္ညိဳအေနနဲ့သာပဲ
သခင္လာမည့္လမ္း ေမွ်ာ္မွန္းရင္း
လြမ္းလို့ပဲေနေတာ့မယ္..
sakura(2001)

Comments